Expertråd

På Itrim chansar vi inte på om vårt program fungerar eller inte. Och vi tror inte heller att vi kan allt själva. För att säkerställa kvaliteten på Itrims tjänster finns därför ett expertråd bestående av oberoende medicinska forskare.

Expertrådet fungerar som ett stöd i utvecklingsarbetet av Itrims program och tjänster och bidrar aktivt till att utveckla och analysera Itrims unika hälsodatabas. Nedan följer en presentation av medlemmarna i Itrims expertråd:


Claude Marcus

Claude Marcus är professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Han har varit ledamot i Itrims expertråd sedan 2003.

Claude Marcus har bl a startat Rikscentrum för Överviktiga Barn vid Karolinska Universitetssjukhuset, där han idag arbetar som forskningsledare. Professor Marcus var medlem i den expertgrupp som skrev SBU-rapporten nr 160 ”Fetma – problem och åtgärder” (2002), och är medlem i Stockholms läns landstings expertgrupp för utvecklande av åtgärdsprogram mot fetma.

Läs mer: Professor efterlyser stöd till överviktiga


Martin Neovius

Martin Neovius blev medicine doktor vid Karolinska Institutet 2005, och ledamot av Itrims expertråd 2008.

Martins doktorsavhandling skrevs vid Överviktsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Utöver detta är Martin civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Martin har bl a varit expertgranskare åt Världshälsoorganisationen och forskar idag vid Karolinska Institutet på överviktstrender i Sverige, produktivitetskostnader kopplade till övervikt och fetma (förtidspension, sjukskrivning, förtida död), samt ekonomiska utvärderingar (kostnadseffektivitetsanalyser) av fetmakirurgi och läkemedel.


Johan Sundström

Johan Sundström är professor i epidemiologi vid Uppsala universitet och läkare vid hjärtkliniken på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, och har varit ledamot i Itrims expertråd sedan 2005.
Johan vill i sin forskning utveckla metoder för att hitta fler personer med hög risk för hjärt- och kärlsjukdom, och metoder för att förbättra dessa personers förebyggande behandling.

Johan Sundström har bl a medverkat i välkända Framingham Heart Study, Boston, USA, och varit gästprofessor vid the George Institute for Global Health, Sydney, Australien.

 

Läs mer: Hjärtforskare blir Itrims rådgivare


Itrim på Facebook