Forskning och utveckling

På Itrim är vi stolta över att vårt unika viktminskningsprogram baseras på gedigen vetenskap och vi lägger stort fokus på kvalitet och fortsatt utveckling.

Vi strävar oavbrutet efter att göra vårt program ännu bättre för våra medlemmar. Med kvalitet som utgångspunkt bedrivs ett aktivt forsknings- och utvecklingsprogram i samarbete med ledande överviktsforskare på Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Samarbetet med oberoende akademiker innebär att vi får objektiva utvärderingar och analyser av våra resultat. Det innebär också att vi får möjlighet att kvalitetssäkra programmets effekter ur ett samhällsperspektiv genom att länka våra egna databaser med Socialstyrelsens nationella kvalitetsregister.

Forskning av detta slag ger oss ett ovärderligt underlag för att fortsätta utvecklingen av Itrim-programmet. Det borgar för att Itrims tjänster kommer att fortsätta vara världsledande.

 

Fördjupad beskrivning av Itrims program

För kliniskt verksamma personer och andra med intresse av att fördjupa kunskapen om Itrim har vi tagit fram en fördjupad beskrivning. Dokumentet beskriver detaljerat programmet och dess olika beståndsdelar samt belyser kundernas resultat ur ett statistiskt perspektiv.

Läs vår fördjupade beskrivning här

Itrim på Facebook