Itrims viktminskningsprogram (Shape)

Våra viktminskningsprogram varierar både i upplägg och längd och avgörs utifrån dina individuella mål och förutsättningar. Många tappar större delen av sin vikt under den första fasen av programmet. Därför blir fas två och tre avgörande för att du ska kunna skapa balans och behålla din nya vikt. Absolut bäst resultat har de som stannar hos oss i två år eller mer.

Alla deltagare i Itrims program för viktminskning (Shape) får en individuellt anpassad plan. Tillsammans med din personliga hälsocoach genomförs en inledande hälsoanalys och ett flertal regelbundna hälsouppföljningar i syfte att sätta upp skräddarsydda mål och kontinuerligt följa upp dessa. Hälsouppföljningarna hanterar bland annat din hälsohistorik, mat- och träningsvanor, hälsotest (vikt, midja och fettprocent) och mätning av blodtryck.

För att få gå Itrims viktminskningsprogram ska du ha fyllt 18 år och du får inte ha haft en diagnosticerad ätstörning. Är du gravid, kan du börja träna på Itrim, men inte gå Itrims program för viktminskning.

 

Fas 1: Viktminskning (vecka 1-12)

Viktminskningsfasen varar för de flesta i tolv veckor och fokus ligger på att bryta gamla vanor och att snabbt gå ner i vikt. Under viktminskningsfasen träffar du din hälsocoach för individuella samtal och deltar i workshops. Beroende på din vikt, hälsa och förutsättningar i övrigt kommer du tillsammans med din hälsocoach överens om en kost- och träningsplan som passar just dig.


Itrims matsedlar:

  • Kick-start: Tre veckors snabb viktminskning, där du ersätter samtliga måltider med måltidsersättning (VLCD) för att bryta gamla vanor och för att få snabba resultat.

    Därefter går du över till någon av följande matsedlar:

  • Snabbt: Enbart måltidsersättning (LCD) under max nio veckor.

  • Varierat: En kombination av måltidsersättning och vanlig men fettsnål/fiberrik mat. 

  • Handfast - minus: Vanlig, hälsosam mat med reducerat energiinnehåll.

Itrim har ett eget, kvalitetssäkrat sortiment måltidsersättningar, vilka är godkända av Livsmedelsverket. När det kommer till vanlig mat lägger vi fokus på mat av bra kvalitet, och använder oss av Itrims egen metod Handfast.


Fas 2: Förbättring (vecka 12-24)

Efter de första tolv veckorna kommer vi till förbättringsfasen, som fortsätter resten av första året. Nu får du hjälp med att bygga upp nya sunda och realistiska mat- och träningsvanor. Du fortsätter med work shops samt har individuell coachning och uppföljning med din hälsocoach. Under denna period kan du självklart komplettera ditt program med fler coachande samtal eller olika träningsupplägg som PT, PT Small Group, Boot Camps eller Itrims löpargrupper. Helt anpassat efter dig och dina mål.


Fas 3: Lifestyle (år två)

Efter det första året kan du välja att forsätta det andra året, Lifestyle. Fortsatt individuell coachning, inspirationsföreläsningar och träning hjälper dig att bygga upp stabilitet kring dina nya mat- och träningsvanor. Allt för att dina resultat ska bli hållbara.

 

Träning obligatoriskt

Vi rekommenderar att du tränar på ditt Itrim-center 2-3 ggr per vecka och att du gör vardagsmotion till en vana. Varje center har en egen träningsanläggning som är speciellt utformad för att enkelt och säkert öka både kondition och styrka. Ett pass tar 30 minuter. Omklädningsrum och dusch finns på varje center.

Forskningen bakom Itrims program

Den forskning som har haft störst inflytande på innehållet i Itrims program 

är en stor studie från USA, kallad National Weight Control Registry Study (NWCR, www.nwcr.ws). Lite förenklat är NWCR en kartläggning av individer, som med olika metoder framgångsrikt lyckats behålla 14 kilos viktminskning i minst fem år. De vanor som förenade studiedeltagarna var tydliga: de åt mycket fiber och begränsat av fett och socker, de vägde sig regelbundet, de hade en stabil måltidsordning (frukost, lunch, middag, och mellanmål), samt motionerade dagligen.

En annan viktig studie, som haft stort inflytande på viktminskningsprogrammet, är en omfattande svensk sammanställning över åtgärder för att behandla fetma, som gjordes 2002 av SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, www.sbu.se). SBU-rapporten visar att bäst långsiktig viktminskning hade de som motionerade, gick ned mycket i början, ofta med hjälp av lågenergikost (VLCD) samt deltog regelbundet i ett långsiktigt stödprogram.

För att säkerställa kvaliteten på Itrims tjänster finns ett expertråd bestående av oberoende medicinska forskare. Expertrådet fungerar som ett stöd i utvecklingsarbetet av Itrims program och tjänster och bidrar till att utveckla och analysera Itrims unika hälsodatabas.

Läs mer om forskningen runt vårt program samt vårt expertråd här.

Itrim på Facebook