Vill du må bättre? Ät som en brasilianare!

I en tid då olika kostråd går stick i stäv och forskningsrapporter om matvanor tolkas mer eller mindre godtyckligt av olika parter, är det lätt att bli förvirrad. Vad gäller? Vad ska jag äta för att må så bra som möjligt?

Fettet, proteinerna och kolhydraterna. Vem är hjälten? Vem är skurken? I dagens kostdebatt haglar argumenten tätt och åt precis alla håll. Det kan tyckas paradoxalt att vi i mänsklighetens mest upplysta tid aldrig upplevt så stor förvirring som nu vad gäller maten. Men samtidigt pekar det på en övergripande slutsats: att sanningen inte är svart eller vit. Att det inte finns en enskild lösning på alla människors situation. Att det finns mer än bara valet av näringsämnen som spelar in för att vi ska skapa hållbara matvanor.

Statliga institutioner får ofta ta skott för att inte hänga med, vara passiva eller t o m köpta av livsmedelsindustrin. När man rannsakar t ex Livsmedelsverkets kostrekommendationer, så är det dock inte brister i dessa som utgör den största anledningen till att svenskarna blir allt mer överviktiga och att konditionstalen sjunker. Tvärt om. Skulle svenskarna faktiskt hålla sig till Livsmedelsverkets rekommendationer (hur rätt eller fel de än är), skulle vi med absolut sannolikhet må bättre än vad vi gör idag. Utmaningen ligger alltså någon annanstans.

Brasilien har svaret?

Kanske lösningen har hittats i Brasilien? Den brasilianska staten kom för ett par år sedan ut med kostrekommendationer som inte bara fokuserar på VAD och HUR MYCKET du ska äta. Här finns även rekommendationer om på vilket sätt och under vilka omständigheter du ska inta din mat. Sociala aspekter, glädje och måltidsro flätas in i de övergripande kostråden och väger lika tungt som faktumet att du bör välja oprocessad mat etc.

För allt mer kunskap pekar på vikten av en helhetsbild på hållbara matvanor. Hur du ska handla, tillaga, äta maten. Hur den sociala aspekten, matglädje och känsla av sammanhang spelar in lika mycket som andelen protein på tallriken.

Men mår brasilianare bättre än övriga världen, då?

Dessvärre verkar det vara lika svårt för brasilianska myndigheter att få sina landsmän och kvinnor att anamma de inhemska kostråden som för Livsmedelsverket i Sverige. Men kostråden i sig är tveklöst några av de bästa som finns i dagsläget. Så svenskar – varför inte leva lite mer som brasilianare en stund? Det kostar inget att prova!

Vad vill du väga?

Starta med att räkna ut ditt BMI här