Bli licenstagare

Som licenstagare för Itrim levererar du ett världsledande koncept med individanpassade program för personlig hälsa som specialitet. Vi ger våra medlemmar nya mat- och träningsvanor och hjälper dem nå hållbara resultat genom personligt stöd.

Om du är en ledande träningsanläggning på din ort kan du bli licenstagare för Itrim. Du får ett välkänt, beprövat och framgångsrikt koncept samt fullt stöd och engagemang från Itrims supportkontor. Utbildning, workshops, individuella träffar, kurslitteratur, material och varusortiment kommer från oss. Träningsdelen levererar din anläggning.


Kvinnor och män i alla åldrar

Vårt arbete inom träning och viktminskning startade 2003. Vi vänder oss till kvinnor och män i alla åldrar som vill leva ett lättare liv, vilket vi vet att många som kommer till en träningsanläggning önskar. Oftast räcker inte endast träning för att gå ner i vikt. Genom nya, sundare mat- och träningsvanor och stödet som behövs för att göra det till en del av livsstilen når våra medlemmar sina mål. Tillsammans med våra medlemmar bygger vi individuellt anpassade program med en personlig Itrim-coach (någon som redan finns på din anläggning eller som du speciellt rekryterar) som ger stöd och handledning hela vägen.

Genom att bli licenstagare för Itrim stärker du din anläggnings kvalitetsnivå, tack vare den vetenskapliga grund vårt koncept tillhandahåller inom framförallt viktminskning. En vetenskaplig studie av Itrims viktminskningsresultat visar att medlemmarna i snitt går ner 10,9 kg och minskar sitt midjemått med 11,8 cm under de första veckorna. Ett resultat som håller i sig även efter ett helt år. Det gör vårt program världsledande inom hållbar viktminskning.

Är du intresserad av att bli licenstagare? Kontakta Charlotte Hildestrand på Itrim Sverige för ytterligare information, E-postadressen licenstagare@itrim.se.

Vad vill du väga?

Starta med att räkna ut ditt BMI här