Expertråd

På Itrim chansar vi inte på om vårt program fungerar eller inte. Och vi tror inte heller att vi kan allt själva. För att säkerställa kvaliteten på Itrims tjänster finns därför ett expertråd bestående av oberoende medicinska forskare.

Expertrådet fungerar som ett stöd i utvecklingsarbetet av Itrims program och tjänster och bidrar aktivt till att utveckla och analysera Itrims unika hälsodatabas. Nedan följer en presentation av medlemmarna i Itrims expertråd:

 

Claude Marcus

Claude Marcus är professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Han har varit ledamot i Itrims expertråd sedan 2003.

Claude Marcus har bl a startat Rikscentrum för Överviktiga Barn vid Karolinska Universitetssjukhuset, där han idag arbetar som forskningsledare. Professor Marcus var medlem i den expertgrupp som skrev SBU-rapporten nr 160 ”Fetma – problem och åtgärder” (2002), och är medlem i Stockholms läns landstings expertgrupp för utvecklande av åtgärdsprogram mot fetma.


Martin Neovius

Martin Neovius är professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet och har varit ledamot i Itrims expertråd sedan 2008.

Martins forskning fokuserar på jämförelser av kirurgisk och ickekirurgisk fetmabehandling utifrån effekt-, säkerhets- och kostnadsperspektiv. Bland annat jämförs Itrims intensiva program med fetmakirurgi avseende effekter på viktminskning, hjärtkärlsjukdom och läkemedelsanvändning. En stor del av forskningen fokuserar också på hur övervikt och fetma, samt viktminskning, påverkar graviditet och förlossning.

Forskningen finansieras av amerikanska National Institutes of Health samt svenska Vetenskapsrådet.

Hemsida: http://ki.se/people/marneo


Johan Sundström

Johan Sundström är professor i epidemiologi vid Uppsala universitet och läkare vid hjärtkliniken på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, och har varit ledamot i Itrims expertråd sedan 2005.

Johan vill i sin forskning utveckla metoder för att hitta fler personer med hög risk för hjärt- och kärlsjukdom, och metoder för att förbättra dessa personers förebyggande behandling. 

Johan Sundström har bl a medverkat i välkända Framingham Heart Study, Boston, USA, och varit gästprofessor vid the George Institute for Global Health, Sydney, Australien.

 

Börja redan idag! 

Ta det första steget till ditt nya och lättare liv, fyll i formuläret här på sidan. Därefter kommer du bli kontaktad av det Itrim-center du valt. Vi bokar en tid som passar dig och sen är du igång!

Vad vill du väga?

Starta med att räkna ut ditt BMI här