Gå ner i vikt

Att ändra livsstil och gå ner i vikt kan å ena sidan vara enkelt och inspirerande, å andra sidan tufft och utmanande. Visst skulle vi undvika övervikt om vi helt enkelt åt lite bättre och tränade mer. Samtidigt är viktminskning komplext.

 • Faktorer som styr vår levnadsvanor

  Det finns många faktorer som styr både vad vi väger och hur mycket vi äter och tränar. En del faktorer är gemensamma för alla som långsiktigt vill väga mindre, och andra är helt unika för dig.

 • Hitta dina framgångsfaktorer

  En anledning till detta är att mat är så mycket mer än bara näring och energi. När det gäller matvanor handlar det självklart om vad och hur mycket du äter, men även i stor utsträckning om hur och varför du äter. Att ändra livsstil på ett sätt som håller i längden är därför ett detektivarbete, en jakt på just dina triggers och dina framgångsfaktorer. Till din hjälp i sökandet har du din personliga hälsocoach.

 • Beslutsamhet och engagemang är A och O

  Det är modigt och klokt av dig att du har tagit detta beslut för att förbättra din hälsa och skapa hållbara vanor. Beslutsamhet och engagemang från din sida kommer att vara avgörande för att alla pusselbitar ska falla på plats. För det kommer de att göra. Bit för bit.

 • Varför viktminskning?

  Viktminskning minskar kraftigt hälsoriskerna. Några extra kilon är väldigt sällan skadligt, men vid kraftig övervikt, eller om midjemåttet är ordentligt förhöjt, kan hälsan påverkas negativt.

 • Minska hälsoriskerna

  I jämförelse med normalviktiga drabbas personer med kraftig övervikt oftare av sjukdomar såsom diabetes (typ 2), högt blodtryck, högt kolesterol, ledproblem, andningssjukdomar, vissa cancerformer och rörelseinskränkningar. När man går ner i vikt är det möjligt att nästan helt återställa hälsan till samma nivå som för en normalviktig person. 

 • Viktrelaterad ohälsa

  Samtidigt finns det personer med betydande övervikt som är fullt friska, utan spår av viktrelaterad ohälsa (exempelvis högt blodtryck, kolesterol eller blodsocker). Det beror bland annat på att vissa bär på gener som skyddar mot överviktens negativa konsekvenser. Man kan konstatera att det inte är helt rättvist. Samtidigt är det viktigt att veta att nästan alla kan göra något utifrån sina egna förutsättningar för förbättrad hälsa och ett större välmående.

 • Måttlig viktminskning

  Många tror att man måste bli normalviktig, eller gå ner väldigt mycket i vikt, för att få hälsovinster av viktminskning. Så är det inte. En måttlig viktminskning på 5–10 kg, t ex från BMI 33 till 30, är ofta fullt tillräcklig för att man ska få omfattande hälsovinster. Studier visar att måttlig viktminskning i kombination med förbättrade kost- och träningsvanor faktiskt är betydligt mer effektivt än läkemedel för att förebygga och till viss del behandla flertalet sjukdomar, främst diabetes typ 2.

 • Bestäm vad du vill uppnå

  En annan sak att tänka på är att livsstilen i sig, inte enbart vikten, styr vår hälsa. En normalviktig person med dåliga kost- och träningsvanor kan ha klart sämre hälsa än en överviktig person med hälsosamma vanor. Därför är det viktigt att även tänka på dina vanor när du bestämmer vad du vill uppnå. Vilka kost- och träningsvanor kommer du att trivas med att upprätthålla på lång sikt?

 • Efter en större livsstilsförändring vill många dela med sig av sina erfarenheter. Låt dig inspireras av våra medlemmars egna berättelser.

 • Din egen motivation är avgörande för att för att nå dina mål och lyckas hålla vid en varaktig och hållbar viktminskning.

 • Det finns fler än ett sätt att gå ner i vikt men bara ett sätt att behålla den nya vikten och det är nya vanor.

 • Vi vet att våra program fungerar och att resultatet kommer att bestå. Därför erbjuder vi en viktminskningsgaranti.

 • Personligt stöd, insiktsfulla och utmanade frågor samt hjälp att sortera dina tankar är några av våra coachers viktigaste uppgifter.

 • Ditt BMI (Body Mass Index) beskriver förhållandet mellan din vikt och din längd. Räkna ut ditt BMI här.