Hälsotesta ditt företag

Att ”ta tempen” på ditt företag med ett hälsotest synliggör inte bara medarbetarnas hälsa i nuläget. Det upptäcker riskfaktorer och motiverar till god hälsa. Rent ekonomiskt betalar en investering i friskvård tillbaka sig själv och blir lönsam. Du får även ett bättre rykte som arbetsgivare och minskar personalomsättningen.

 

Är det tydligt i er organisation att hälsa är en prioriterad ledningsfråga?

Uppmuntrar ert företag medarbetarna till hälsoinsatser idag?

Kan ni mäta resultaten av era hälsoinsatser idag?

Jobbar ni aktivt med och kontinuerligt följer upp friskvårdsinsatser?

Vet alla chefer hur de ska agera enligt er hälsopolicy?

 

Har du svarat nej på en eller fler frågor?

Vi genomför heltäckande hälsotest där dina anställda svarar på frågor, som kompletteras med samtal och mätningar. Därefter återkopplar vi med resultat och förslag. Låter hälsotest som något för ditt företag? Fyll i formuläret så hör vi av oss med ytterligare information.