Itrim Handfast

Vår kostmetod Itrim Handfast bygger på mat med bra kvalitet och har fokus på rena råvaror. Med Handfast guidar vi dig till hälsosamma och hållbara matvanor på ett enkelt och tydligt sätt.

Vi tror inte att det finns ett enda sätt som passar alla, utan arbetar med individanpassade kostråd för såväl viktminskning, viktökning som viktstabilitet. Vi hjälper dig att hitta just ditt sätt att äta för att det ska bli hållbart i längden. Det finns dock några hörnstenar som utgör grunden för våra kostråd:

  • Fokus på kvalitet: Basen utgörs av rena och oprocessade livsmedel och vi lägger större vikt vid matens kvalitet än på exakt fördelning mellan protein, fett och kolhydrater.
  • Regelbundenhet: Regelbundna matvanor är viktigt, även om regelbundenheten kan se olika ut från person till person. Vi utgår från fyra mål per dag som grund, och anpassar efter dig och dina behov.
  • Ät med närvaro: Genom att vara verkligt närvarande när du äter upplever du smakerna mer och minskar risken att äta för snabbt eller för mycket.
  • 90/10-principen: Vi lever efter devisen "allt, men inte alltid", det vill säga att du kan äta allt, men inte alltid, eller i obegränsad mängd. Här kan 90/10-principen vara en bra riktlinje, det vill säga att du fokuserar på att äta mat av riktigt god kvalitet till 90 %.
  • Hållbarhet - för dig och omvärlden: Vi värnar om ett hållbart resultat, både för dig och för världen omkring och väver därför även in aspekter som handlar om miljön.

 

Det ska vara lätt att äta rätt

Itrim Handfast är en vidareutveckling av den välkända Tallriksmodellen och innebär att du använder dina händer för att bedöma mängden mat på din tallrik. Metoden bygger på det enkla faktum att storleken på dina händer korrelerar med din kroppsstorlek och därmed ditt grundläggande energibehov. Itrim Handfast är naturligtvis inte någon exakt vetenskap, men ett enkelt och bra hjälpmedel för att bedöma vad som hamnar på tallriken och i vilka proportioner.

Det är enkelt att äta enligt Handfast. Händerna är ett mått som du alltid har med dig och du behöver därför varken väga eller räkna på maten. Du äter enligt kostplanen Handfast när du vill behålla den vikt du har och enligt kostplanen Handfast-minus om du vill gå ner i vikt. För de medlemmar som kämpar med att hålla vikten uppe finns även kostplanen Handfast-plus.

Vad vill du väga?

Starta med att räkna ut ditt BMI här