Madeleine Lagerstedt, Malmö Centerchef

Varför jobbar du på Itrim? Här har jag en möjlighet att hjälpa, guida och inspirera medmänniskor till ett mer hälsosamt liv.

Vad är viktigt för dig? Hälsa har alltid varit en röd tråd i mitt liv, ett intresseområde som har vuxit exponentiellt över åren. Vi ser en ökande ohälsa i samhället och står vid ett vägskäl där den enda vägen framåt, som jag ser det, är fokus på förebyggande hälsoarbete, samt att de grundläggande orsakerna prioriteras framför symptomhantering. Detta synsätt är och förblir min ledstjärna, och allt annat anser jag är kontraproduktivt för folkhälsan och människans fortsatta utveckling.

  • Det finns fler än ett sätt att gå ner i vikt men bara ett sätt att behålla den nya vikten och det är nya vanor.

  • Efter en större livsstilsförändring vill många dela med sig av sina erfarenheter. Låt dig inspireras av våra medlemmars egna berättelser.

  • I vår webbutik kan du handla kostersättning, mellanmål och annat som hjälper dig att gå ner eller att behålla din nya vikt.

  • Fysisk aktivitet och rörelse är något vi alltid behöver. Regelbunden träning vid viktnedgång ger snabbare och mer hållbara resultat.

  • Att rätt ska vara lätt och gott. Här bjuder vi på inspiration och recept som gör gott både för kropp och själ.

  • Om vi har tid och möjlighet att göra vad vi vill och det vi känner är viktigt, upplever vi en större känsla av kontroll och situationen blir på så vis mer stimulerande och positiv.