Tina Foreby, Täby Hälsocoach & Personlig Tränare

Varför jobbar du på Itrim? Här på Itrim Täby bygger vi personliga relationer med medlemmarna på ett sätt jag inte varit med om tidigare. Vi har regelbundna samtal med våra medlemmar och följer dom genom deras hälsoresa i både träning, kost och livsstilsförändringar. Det är även hög kompetens på alla som jobbar här och alla koncept är forskningsbaserade. Ett gym som inte bara är ett gym helt enkelt.

Vad är viktigt för dig? Min hälsofilosofi grundar sig i ett holistiskt synsätt där jag vill hjälpa människor uppnå balans och hållbarhet i deras fysiska och mentala hälsa. Därför är det viktigt för mig att nå ut till hela människan i alla deras utmaningar och på det sättet inspirera och vägleda till en bättre allmän hälsa.

  • Det finns fler än ett sätt att gå ner i vikt men bara ett sätt att behålla den nya vikten och det är nya vanor.

  • Efter en större livsstilsförändring vill många dela med sig av sina erfarenheter. Låt dig inspireras av våra medlemmars egna berättelser.

  • I vår webbutik kan du handla kostersättning, mellanmål och annat som hjälper dig att gå ner eller att behålla din nya vikt.

  • Fysisk aktivitet och rörelse är något vi alltid behöver. Regelbunden träning vid viktnedgång ger snabbare och mer hållbara resultat.

  • Att rätt ska vara lätt och gott. Här bjuder vi på inspiration och recept som gör gott både för kropp och själ.

  • Om vi har tid och möjlighet att göra vad vi vill och det vi känner är viktigt, upplever vi en större känsla av kontroll och situationen blir på så vis mer stimulerande och positiv.