Kan man punktförbränna fett?

Fett är något som är livsviktigt för människan och kroppen. Det är en fantastisk energireserv, skyddar våra inre organ och har en isolerande uppgift som skyddar oss mot kyla.

Fett hjälper även kroppen att bygga och reparera våra celler samt att tillverka hormoner och hormonliknande ämnen. Med andra ord skulle vi inte klara oss utan fett. 

Problemet i dagens samhälle är att vi lätt äter för mycket och rör oss för lite. Våra energireserver blir då större och större. Många människor sitter ner större delen av dygnet och tillgängligheten på mat är extremt stor. Det är en kombination som i många fall kan leda till oönskad övervikt. Äter man mer än man gör av med kommer kroppen att lagra energiöverskottet som fett, inte sällan över mage och höfter.


Så hur gör man då för att bli av med oönskat fett på kroppen?

Det finns ingen magisk övning eller träningsform som punktförbränner fett. Man kan inte heller välja från vilken del av kroppen som energin till träning och aktivitet tas ifrån. Det går alltså inte att styra kroppens fettförbränning på det sättet.

För att gå ner i vikt och bli av med oönskat fett behöver man skapa ett energiunderskott, vilket betyder att du gör av med mer energi än du får in.

Det görs genom att antingen äta mindre eller träna mer, men i de allra flesta fall är en kombination av dessa två det bästa sättet att tappa fett.

Här kan du läsa mer om hur du ska äta för att bränna fett och inte muskler vid viktnedgång. 

När man tränar förbrukar kroppen energi i form av både kolhydrater och fett. Kolhydraterna finns lagrade som glykogen i levern och lokalt i musklerna, medan fettet lagras i fettvävnaden som triglycerider.

Enkelt förklarat är kolhydrater en snabbare energikälla än fett, men finns bara i en begränsad mängd i kroppen. Fett däremot är en långsammare energikälla som kroppen har desto mer utav.

Beroende på träningsintensitet förbränner kroppen mer eller mindre av kolhydrater respektive fett.

Vid lågintensiv träning förbränns en större procentuell del från fett, medan högintensiv träning kräver en större andel kolhydrater och då blir den procentuella fettförbränningen lägre. En vanlig missuppfattning att man bara ska träna lågintensivt vid viktnedgång, eftersom det förbränner en större procentuell andel fett. Det är inte hela sanningen.

Det som händer när man tränar högintensivt är att kroppen gör av med en större mängd total energi jämfört med lågintensiv träning, givet samma tidsåtgång. Så trots att den procentuella delen energi som tas från fett blir lägre vid högintensiv träning är den totala mängden energi från fett i många fall högre.

Till exempel:

  • 30 min lågintensiv träning förbränner 300 kcal. Ungefär 50 % tas från kolhydrater och 50 % från fett alltså 150 kcal av vardera. 
  • 30 min högintensiv träning förbränner 500 kcal. Ungefär 70 % tas från kolhydrater och 30 % från fett, alltså 150 kcal från fett även här. 
    OBS! Siffrorna är ett exempel och inte exakta, det varierar från person till person, bland annat beroende på kön och träningsstatus.

Samma tidsåtgång, med samma fettförbränning, olika total förbränning och olika effekter av träningen. Du bör därför variera din träning med både hög- och lågintensiva pass för att få bästa resultat.  

Vad vill du väga?

Starta med att räkna ut ditt BMI här