Viktminskningsgaranti

Vi vet att våra program verkligen fungerar. Därför erbjuder vi en viktminskningsgaranti som innebär att vi garantera att du går ner minst sju kilo och att resultatet kommer att bestå efter ett helt år, om du följer programmet. Om inte så får du pengarna tillbaka.

Så funkar Viktminskningsgarantin

Viktminskningsgarantin gäller för medlemmar som har gjort följande:

  • Vägt sig på centret både vid hälsoanalysen och vid hälsouppföljning som sker mellan elva och tretton månader efter hälsoanalysen.
  • Följt någon av kostplanerna Snabbt eller Varierat.
  • Deltagit på minst sex individuella samtal under ett år.
  • Tränat minst åtta gånger per månad på ett Itrim-center i Sverige under tio av årets tolv månader.
  • Följt hälsocoachens rekommendationer angående kost och träning.
  • Återbetalning sker av allt medlemmen har betalat för Itrims medlemskap. Det medlemmen har betalat för varor återbetalas inte.
Boka kostnadsfri hälsorådgivning

Vad vill du väga?

Börja med att räkna ut ditt BMI här

  • Dina behov och mål med viktminsknings­resa och träning styr val av medlemskap.

  • Det finns fler än ett sätt att gå ner i vikt men bara ett sätt att behålla den nya vikten och det är nya vanor.

  • Efter en större livsstilsförändring vill många dela med sig av sina erfarenheter. Låt dig inspireras av våra medlemmars egna berättelser.