Vi använder cookies (kakor) för att förbättra upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies

Itrims viktminskningsgaranti

Vi vet att Itrims program verkligen fungerar. Därför kan vi garantera dig att du kommer att gå ner minst 7 kg och att det resultatet kommer att bestå efter ett helt år, om du följer programmet. Om vi inte lyckas hjälpa dig, får du pengarna tillbaka.

Itrim garanterar att du gått ner minst 7 kg eller blivit normalviktig (BMI<25) efter ett år! Om du inte lyckas får du tillbaka allt du har betalat för våra tjänster.

Garantin gäller för medlemmar som har:

  • Vägt sig på centret både vid hälsoanalysen och vid hälsouppföljning som sker mellan 11 och 13 månader efter hälsoanalysen.

  • Kunnat följa någon av kostplanerna Snabbt eller Varierat.

  • Deltagit på minst 80 % av de individuella uppföljningarna, exkl coachande samtal.

  • Deltagit på minst 80 % av programmets workshops under första året.

  • Tränat minst 8 ggr/månad på ett Itrim-center i Sverige under 10 av årets 12 månader.

  • Följt hälsocoachens rekommendationer.

Återbetalning sker av allt medlemmen har betalat för Itrims tjänster, inklusive startavgiften. Det medlemmen har betalat för varor återbetalas ej.

 

Börja redan idag!

Jag vill veta mer!