Viktrapport 2014

I Viktrapporten 2014 har 1030 svenskar från 18 år svarat på frågor kring mat, motion och hälsa. På frågan om de brukar gå upp i vikt under högtiderna svarar 38 procent att de brukar gå upp vid jul och andra högtider. Värst är det för de som tränar regelbundet, där 41 procent går upp i vikt under högtiderna.

- Halva Sveriges befolkning är överviktig eller fet. Vi vill veta varför det är så. Därför gav vi SIFO i uppdrag att göra en undersökning som analyserar såväl regionala skillnader som skillnader mellan kön, ålder, inkomst och utbildning. Resultatet blev Viktrapporten 2014 - en guldgruva för oss som är intresserade av att veta mer om hälsotillståndet i Sverige. Genom att bättre förstå svenskarnas syn på vikt, mat och motion, kan vi bidra till en ökad kunskap om vad som hindrar svensken att leva hälsosammare, säger Charlotte Hildestrand, tf programansvarig, Itrim.


Viktrapporten 2014 ger bland annat också svar på:

  • Vilka det är som avbryter sina viktminskningsförsök och varför.
  • Orsakerna till varför vi är överviktiga. Vad anser svenska folket?
  • Hur inkomst och motionsvanor hänger ihop.
  • Vad det är för skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till viktminskning.
  • Vilka regionala skillnader det finns när det kommer till viktminskning.

 

Ladda ner hela viktrapporten här

Itrim på Facebook