FAQ Franchising

Här listar vi några av de vanligaste frågorna om franchising/licensiering. Välkommen att höra av dig till info@itrim.se om du inte hittar svaret på din fråga här.

Fråga: Hur vet jag att ett franchisesystem är seriöst?

Svar: Det kan vara svårt att som franchisesökande få inblick i detta. Idag behöver man inte förpliktiga sig till någonting för att kalla sig franchisesystem. Som sökande franchisetagare bör man säkerställa fem saker som tillsammans ger dig en ökad trygghet inför ditt val:

  • att konceptet bevisligen fungerar
  • att dagens franchisetagare är affärsmässigt framgångsrika
  • att franchisegivaren har en stabil finansiell ställning
  • att franchisegivaren följer det regelverk som branschen satt upp
  • att personerna bakom franchisegivaren är seriösa och kompetenta

Detta kan du göra genom att:

  • undersöka vilken kvalitet som levereras till slutkund (i vår bransch viktminskningsresultat, hur många kilo går man i snitt ner och inom vilket tidsperspektiv, varaktighet på sikt, midjemåttreducering etc)
  • intervjua befintliga franchisetagare och ta del av offentliga årsredovisningar
  • be att få franchisegivarens senaste årsredovisning (vår finns under 'lära känna itrim')
  • kontrollera att kedjan är fullvärdig medlem i Svensk Franchise, vilket genom antagandet i föreningen visar att man är seriös samt att man förbundit sig att följa föreningens etiska regler (Itrim är medlem)
  • kontrollera ägarna bakom konceptet avseende historik, konkurser etc.


Fråga: Varför ska man bli franchisetagare inom Itrim-kedjan?

Svar: Om du vill bli egen företagare och hjälpa människor att förbättra sina vanor inom mat och träning så har du kommit ett första steg till att bli en framgångsrik franchisetagare. Itrim är idag ett beprövat och vetenskapligt förankrat koncept inom träning och viktminskning.

Genom att bli franchisetagare vet du att chansen att även du ska lyckas är mycket stor, så länge du har förmåga och egenskaper i paritet med dagens franchisetagare. Du kan se ett seriöst franchisesystem som en trygghet  – du vet att idén eller konceptet verkligen fungerar på marknaden och kan ta del av de andra centrens framgångar innan du behöver bestämma dig för om detta är något för dig. Det finns många fördelar med att jobba under ett gemensamt och välkänt varumärke.


Fråga: Vad kostar det att starta ett Itrim-center?

Svar: Investeringsbehovet, dvs det ackumulerade negativa kassaflödet fram till positivt kassaflöde, är ca 800 000-1 000 000 kr för att starta och driva ett Itrim-center. Av denna summa behöver franchisetagaren själv investera 600-800 000 kr i form av privat insats, oftast i form av egna besparingar och privata lån i bank, medan den resterande delen brukar lösas genom en checkräkningskredit eller lån av det aktiebolag som är franchisetagare. Denna summa ska täcka kostnader till dess att verksamheten är lönsam. De största kostnadsposterna är personal, marknadsföring och lokalhyra. I vissa fall tillkommer även anpassningskostnader för iordningställandet av lokalen beroende på hur fastighetsägaren är villig att investera.

För att få låna pengar i en bank krävs oftast att man kan visa säkerhet, till exempel en fastighet eller att någon går i personlig borgen. Innan du söker lån hos en bank arbetar vi tillsammans fram en färdig affärsplan och en budget som är baserad på det kundunderlag som finns i det område du tänkt starta ditt företag i, samt andra jämförbara enheter.

Om du inte har möjlighet att låna till hela investeringen via bank kan det finnas möjlighet att finansiera resterande del genom ALMI Företagspartner.


Fråga: Hur lång tid tar det innan man kan starta ett center?

Svar: Vanligtvis tar det 6-12 månader från första kontakten med Itrim till dess att man inviger sitt eget center, men det kan förstås ta längre tid innan vi hittar rätt läge. Under de första månaderna pågår rekryteringsprocessen då både du som sökande franchisetagare och vi som blivande franchisegivare ska lära känna varandra och utbyta all den information som gör att vi känner oss trygga med att bli samarbetspartners. 

Du kommer att få en djupare introduktion i Itrims koncept, lära känna personerna bakom Itrim, ta del av ekonomiska kalkyler och utfall samt sätta sig in i de avtalsmässiga villkoren. Om båda parter därefter vill etablera ett Itrim-center, bildas ett aktiebolag för ändamålet och ett franchiseavtal undertecknas. Därefter vidtar en gemensam process att identifiera, kontraktera och bygga om lokalen för det kommande Itrim-centret. Du, och dina blivande anställda, kommer även att få en gedigen utbildning (1-4 veckor beroende på befattning) i Itrims koncept.


Fråga: Har ni lokalerna klara?

Svar: Nej. Efter att franchiseavtalet är ingånget vidtar en process för att leta en lämplig lokal. I de flesta fall brukar både franchisegivare och sökande franchisetagare vara involverade i denna process, som leds av Itrims etaberlingsansvariga. Det är ytterst du som franchisetagare i ett marknadsområde som ansvarar för att en lokal identifieras. När en lokal har hittats ritar en av Itrims arkitekter en lämplig planlösning, varefter hyresvärden efter beräknad ombyggnationskostnad presenterar ett färdigt hyresavtal till franchisetagaren. När avtalet är underskrivet påbörjas ombyggnationen och Itrim-centret invigs ca 3-4 månader därefter. I många fall kan det dröja innan man hittar en lämplig lokal med rätt läge.


Fråga: Vad gäller för läge och lokal?

Svar: Ett Itrim-center är ca 250-350 kvm stort med ett attraktivt och lättillgängligt läge. Helst i markplan med egen entré. Goda kommunikationer, P-platser och ett naturligt flöde av förbipasserande är av stor betydelse. Idag finns Itrim-center i både boende- och arbetsplatstäta områden. Lokalen ska ge ett öppet, ljust och välkomnande intryck och kräver en ventilation på minst 850 liter/sekund. Itrim bistår sjävklart med expertis inom lokal- och etableringsområdet.


Fråga: Behöver man vara två eller kan man starta själv?

Svar: Det är ungefär hälften av de sökande som har en kompanjon och hälften som vill vara ensam ägare till bolaget. Av kedjans franchisetagare är det ca 80 % som har en ägare och resterande Itrim-center två delägare. Om man redan har en kompanjon som man trivs med och är säker på att man vill driva affärsverksamhet tillsammans med kan man givetvis ansöka som kompanjoner. Vi vill att en av delägarna har aktiemajoritet.


Fråga: Vad kostar det att vara franchisetagare?

Svar: Som franchisetagare driver du ditt Itrim i ett eget aktiebolag med totalansvar för försäljning och företagsresultat. I ryggen har du ett starkt varumärke och kraften i att vara del i en kedja. Itrim-centrens affärsmodell bygger på intäkter från tjänster och varor, det vill säga kundernas viktminsknings- och träningsprogram, samt Itrim-produkter. En del av tjänsteomsättningen går tillbaka till franchisegivaren i form av en koncepthyra.
Tidigt i processen för att bli franchisetagare går vi igenom alla ekonomiska förutsättningar för att du snabbt ska kunna få en tydlig uppfattning om vad det innebär att driva ett Itrim-center.


Fråga: Hur många anställda har varje Itrim-center?

Svar: Varje Itrim-center behöver cirka tre personer som arbetar heltid från första verksamhetsdagen beroende på öppettider och franchisetagarens egen arbetstid/roll, kundinflöde mm. Samtliga Itrim-center som har varit verksamma i mer än ett år har idag minst fyra anställda, motsvarande cirka tre-fyra heltidstjäntser. Som franchisetagare ska man med andra ord vara beredd att tämligen omgående bli arbetsgivare till några stycken motionsledare och hälsorådgivare.


Fråga: Om jag redan har ett aktiebolag kan jag väl använda mig av detta?

Svar: Franchisetagaren är alltid en juridisk enhet i form av ett aktiebolag. Detta aktiebolag får varken ha haft tidigare verksamhet eller driva annan verksamhet än Itrim-centret. Detta för att förhindra att våra ekonomiskt framgångsrika Itrim-center påverkas av förluster i andra verksamheter.


Fråga: Hur långt är franchisekontraktet?

Svar: Franchisekontraktet löper på fem år, med option på ytterligare en femårsperiod om vissa villkor är uppfyllda, exempelvis att man inte har begått upprepade avtalsbrott.


Fråga: Har ni bestämt var kommande Itrim-center ska ligga?

Svar: Nej inte till 100 %, men vi ser ett stort behov av fler center i våra storstäder och prioriterar centeröppningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Franchisetagaren får gärna själv vara med och utse det område där han/hon skulle vilja etablera ett center, då vi utgår från att franchisetagaren kan sin lokala marknad bäst. Därefter vidtar en process där Itrim tillsammans med samarbetspartners kontrollerar en mängd olika uppgifter för att säkerställa att kundunderlaget är tillräckligt stort för att alla parter ska känna sig trygga med att Itrim-centret kommer att bli framgångsrikt.


Fråga: Vad har man för rättigheter och skyldigheter som franchisetagare?

Svar: Franchising bygger på ett samarbete mellan två parter; en franchisegivare som arbetar med centrala frågor såsom PR, inköp, profil, utbildning, nationell marknadsföring, vidareutveckling av konceptet och stödsystem etc, och en franchisetagare som arbetar på den lokala marknaden med att göra Itrim välkänt i sitt område, rekrytera kunder och bedriva verksamsamheten. Franchisetagaren får rätten att inom ett visst område bedriva ett Itrim-center och erbjuda Itrims tjänster, och har därutöver stor frihet att utöva sitt eget entreprenörsskap genom val av priser, öppettider, personal, marknadsförings- och försäljningsinsatser etc.

Vad vill du väga?

Starta med att räkna ut ditt BMI här