De vanligaste stressfaktorerna

Stress är en helt naturlig mänsklig reaktion som ger oss kraft att agera när vi verkligen behöver. I lagom doser är det något positivt som resulterar i att vi växer och utvecklas. Men långvarig stress har ett pris, särskilt om vi inte själva har möjlighet att påverka situationen. 

 1. Högt tempo på jobbet 

  Tempot i arbetslivet är ofta högt idag. Det påverkar inte bara din mentala balans utan kan även ha negativa effekter på hur din kropp mår. Prata med din arbetsgivare eller ta hjälp av någon utanför arbetsplatsen för att förändra situationen.

 2. Oro för din hälsa

  Det talas mycket om hur viktigt det är att leva en hälsosam livsstil. De flesta av oss vet vad vi behöver göra för att må bättre. Men det är inte kunskapen utan vad vi faktiskt gör som leder till resultat. Att ändra gamla vanor kan ta tid men det går. Vår erfarenhet är att det går lättare om du tar hjälp av en hälsocoach som börjar med att göra en hälsoanalys. Om du inte känner dig helt frisk bör du alltid börja med att kontakta vården eller rådgöra med din läkare.  Det finns samlad information att läsa för att du ska kunna börja nysta i din egen situation kring stress. 

 3. Oro för din omgivning

  Hjärnan kan inte kan skilja på ett riktigt hot eller ett som du bara tänker dig. Därför kan du bli stressad av att föreställa dig en svår situation som inte finns och som kanske aldrig kommer att inträffa. Beroende på vad som gör att du känner oro finns det olika vägar att gå för att du ska må bättre. 1177 Vårdguiden ger tips om vad du kan göra själv och var du kan vända dig för att få stöd.

 4. Sömnbrist

  En nattsömn på 6-8 timmar anses vara optimalt. För lite eller oregelbunden sömn ökar risken för ohälsosam viktökning och diabetes. En anledning är att sömnbrist kan öka aptiten på grund av en minskning av mättnadshormonet leptin och en ökning av hungerhormonet ghrelin. Det kan också vara svårare att hålla i goda vanor om man är trött och sover dåligt.

 5. Känsla av att inte räcka till 

  Vissa av oss behöver träna på att säga ”nej” när andra ber om hjälp, och för andra är det en utmaning att prioritera bland alla roliga möjligheter som dyker upp. I slutändan handlar det om att prioritera och att fokusera på det du lovat dig själv att göra.

 • Minskad förmåga agera långsiktigt

  Många upplever stress när de har för mycket att göra på jobbet, privat eller i skolan. Det kan också finnas för många sociala krav och förväntningar som vi har svårt att leva upp till. Är du stressad under lång tid minskar förmågan att agera långsiktigt och ditt fokus ligger på att hantera situationen just nu.

 • Ökad risk för hälsoproblem

  Alla behöver vi återhämta oss från stressiga perioder för att orka med. Kronisk stress under lång tid ökar risken för ett antal hälsoproblem, som t ex depression och hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom minskar möjligheterna att få till en hållbar livsstilsförändring.

 • Stress ökar aptiten på söt och fet mat

  Ytterligare en konsekvens av stress är att frisättningen av såväl stresshormoner som hungerhormonet ghrelin ökar, vilket gör att aptiten på framför allt söt och fet mat ökar. Det finns många åtgärder att ta till för att få grepp om din stress. Våra hälsocoacher hjälper dig att lägga upp en strategi för stresshantering.

 • Oavsett vad som ligger bakom stressen är det viktigt att uppmärksamma kroppens signaler och om det behövs söka hjälp.

 • Vi vill hjälpa fler människor till ett lättare och friskare liv. Därför söker vi nya samarbetspartners som vill engagera sig mot samma mål.

 • På Itrim chansar vi inte på om vårt program fungerar eller inte. För att säkerställa kvaliteten på Itrims tjänster finns därför ett expertråd bestående av oberoende medicinska forskare. Expertrådet fungerar som ett stöd i utvecklingsarbetet av Itrims program och tjänster och bidrar aktivt till att utveckla och analysera Itrims unika hälsodatabas.