Så fungerar Itrim

Itrims koncept handlar om att ge dig ett personligt stöd i att förändra dina levnadsvanor. Vår metod bygger på tre enkla steg: Snabb viktnedgång, etablera nya vanor och viktstabilisering.

 1. Snabb viktnedgång

  Många tror att snabb viktminskning leder till återfall, så är inte fallet. Tvärtom, de flesta som går ner snabbt i vikt har bättre förutsättningar att lyckas långsiktigt än de som går ner långsamt. Det förutsätter dock att viktnedgången kombineras med långsiktig beteendeförändring. Snabb viktnedgång hjälper dig att bryta gamla mönster, få snabbare resultat och öka motivationen. 

 2. Etablera nya vanor

  Det andra steget handlar om att ersätta dina gamla beteendemönster med nya levnadsvanor. För att förändra behöver du ta reda på vad som utlöser dina dåliga vanor. Mat handlar om så mycket mer än bara näring och energi. Fysisk aktivitet är betydelsefullt på många sätt och inte minst för att behålla din nya lägre vikt. Vårt uppgift är att hjälpa dig att hitta en väg som fungerar i längden. 

 3. Viktstablisering

  Viktstabilisering handlar om att hitta ett förhållningssätt som hjälper dig att inte släppa taget om din nya livsstil. Jojo-bantning handlar ofta om att man inte lyckas göra de nya mat- och träningsvanorna stabila, att gamla vanor smyger sig tillbaka när man inte är vaksam eller att motivationen tillfälligt sjunker. Vi hjälper dig att ta fram en plan som fungerar långt efter du avslutat ditt viktprogram hos oss.

Så fungerar Itrims program

Att gå ner i vikt och att öka sin fysiska aktivitet skapar massor med positiva ringar på vattnet.

 1. Skräddarsytt medlemskap med personlig hälsocoach

  Hos Itrim får du en personlig hälsocoach och en individuellt anpassad plan. Tillsammans med din hälsocoach genomförs en inledande hälsoanalys i syfte att kartlägga hur du mår idag och varför du är i det läge du befinner dig i.

  Utifrån den kunskapen skapar vi ett skräddarsytt upplägg som passar just dig och dina mål. På regelbundna hälsouppföljningar stämmer du kontinuerligt av hur du tar dig mot dina mål, steg för steg. Hälsouppföljningarna innefattar bland annat utvecklingen av dina mat- och träningsvanor, samt mätning av vikt, midja, fettprocent och blodtryck.

 2. Gå ner i vikt snabbt och säkert

  Viktminskningsfasen varar för de flesta i tre månader och fokus ligger på att bryta gamla vanor och att snabbt gå ner i vikt. Under viktminskningsfasen träffar du din hälsocoach för individuella samtal. Beroende på din vikt, hälsa och förutsättningar i övrigt kommer du tillsammans med din hälsocoach överens om en kost- och träningsplan som passar just dig.

  Den inledande viktminskningsfasen kan innefatta en period där du ersätter samtliga måltider med kostersättning för att bryta gamla vanor och för att snabbt få resultat. I hälsoanalysen tar vi reda på om det är ett alternativ för just dig. Denna period följs av en upptrappning till vanlig, hälsosam mat.

  Itrim har ett eget, kvalitetssäkrat sortiment kostersättningar, vilka är godkända av Livsmedelsverket. När det kommer till vanlig mat lägger vi fokus på mat av bra kvalitet och använder oss av Itrims Handflatemetod för att säkerställa portionsstorlekarna.

 3. Hållbara viktresultat ger utrymme för livet

  Efter viktminskningsperioden följer en viktig period för att etablera hållbara kost- och träningsvanor. Du har coachsamtal och hälsosuppföljningar med din personliga hälsocoach. Under denna period kan du kan självklart komplettera ditt program med fler coachsamtal och personlig träning individuellt eller i grupp.  

  Vi rekommenderar att du tränar på ditt Itrimcenter två till tre gånger per vecka och att du gör vardagsmotion till en vana. 

 • Vi förändrar liv!

  Varje medlem har sin unika historia och skäl till varför de börjat sin hälsoresa. Låt dig inspireras av våra medlemmars egna berättelser.

  Våra medlemmar berättar

 • Hälsoanalys

  Hälsoanalysen är ditt första individuella samtal och starten på din viktresa. Valet av kostplan beror bland annat på hur mycket du vill gå ner i vikt och vad du och din hälsocoach tror passar dig bäst. 

  Under programmets första tid fokuserar du på att bryta gamla vanor och få en ordentlig skjuts ner i vikt. Under den resterande tiden får du hjälp att arbeta in nya, hälsosamma vanor.

 • Kostplan

  Den kostplan ni väljer kan innebära att du helt eller delvis använder kostersättning under en period. Det resulterar i en snabbare viktminskning än om du äter enbart vanlig mat samtidigt som din näring är garanterad och balanserat sammansatt.

   

 • Handflatemetoden

  Storleken på dina händer är ett enkelt, välfungerande och smidigt sätt att bedöma mängden mat i dina portioner eftersom den korrelerar relativt väl med vår kroppsstorlek, och därmed vår energiförbrukning. 

 • Träning

  Regelbunden fysisk aktivitet är oerhört betydelsefullt för att hålla en lägre vikt och må bra på sikt. Vi uppmuntrar dig att träna minst två till tre gånger per vecka. Vid snabb viktnedgång är det viktigt med framförallt styrketräning. Du kan se musklerna som din “förbränningsmotor” som hjälper dig under viktminskningsfasen. Din muskelmassa är också en framgångsfaktor för att hålla dig viktstabil på sikt.

 • Motivation

  I samarbete med din hälsocoach fokuserar du på dina starka sidor och skapar det engagemang och den inspiration du behöver. Precis som i livet i stort går motivationen upp och ner, men med en personlig hälsocoach som stöd kan du snabbare få hjälp att styra in på de vägar som leder mot ditt mål.

 • Bättre vanor ger lägre vikt på sikt

  Många som framgångsrikt och hållbart går ner i vikt tycker att själva vikt- minskningen i sig är lättare än att hålla de goda vanorna över tid. Jojo-bantning handlar ofta om att man inte lyckas göra de nya mat- och träningsvanorna stabila, att gamla vanor smyger sig tillbaka när man inte är vaksam eller att motivationen tillfälligt sjunker. Efter avslutat program är du alltid välkommen tillbaka för att boka enstaka möten med din hälsocoach, speciellt när det blir lite uppförsbacke.

 • Efter en större livsstilsförändring vill många dela med sig av sina erfarenheter. Låt dig inspireras av våra medlemmars egna berättelser.

 • Personligt stöd, insiktsfulla och utmanade frågor samt hjälp att sortera dina tankar är några av våra coachers viktigaste uppgifter.

 • Dina behov och mål med viktminskning och träning styr val av medlemskap.

 • Vår träningsfilosofi bygger därför på en grundregel, all vår träning ska vara rolig, enkel och effektiv.

 • Ett koncept som gör det enkelt att gå ner i vikt och behålla den nya vikten med hjälp av personligt stöd.

 • Att använda kostersättning i början av viktminskningen är ett effektivt sätt att skära ner på energiintaget och bryta gamla vanor