Viktminskningsgaranti

Med mer än 20 år erfarenhet vet vi att Itrim Change verkligen fungerar. Därför erbjuder vi en viktminskningsgaranti. Vi garanterar att du går ner minst sju kilo och att resultatet består efter ett år när du följer programmet. Annars ger vi dig pengarna tillbaka.

Då gäller vår Viktminskningsgaranti™

  • Du har varit Itrim Change-medlem i 12 sammanhängande månader
  • Du har vid starten haft ett BMI över 27 och ett förhöjt midjemått på över 88 cm för kvinnor och 102 cm för män.
  • Du har vägt dig i samband med Hälsoanalysen och vid dina tre Hälsouppföljningar
  • Du har följt överenskommen kostplan, snabbt eller kickstart
  • Du har deltagit på minst sex coachsamtal under ett år
  • Du har följt hälsocoachens rekommendationer angående kost och träning

Återbetalning sker av medlemsavgiften för Itrim Change inklusive startavgift.
Kostnad för varor och eventuella tilläggstjänster återbetalas inte.

Boka en gratis timme för din hälsa

Vad vill du väga?

Börja med att räkna ut ditt BMI här

  • Dina behov och mål med viktminskning och träning styr val av medlemskap.

  • Det finns fler än ett sätt att gå ner i vikt men bara ett sätt att behålla den nya vikten och det är nya vanor.

  • Efter en större livsstilsförändring vill många dela med sig av sina erfarenheter. Låt dig inspireras av våra medlemmars egna berättelser.