Viktminskningsgaranti

Vi vet att våra program verkligen fungerar. Därför erbjuder vi en viktminskningsgaranti som innebär att vi garantera att du går ner minst sju kilo och att resultatet kommer att bestå efter ett helt år, om du följer programmet. Om inte så får du pengarna tillbaka.

Så funkar Viktminskningsgarantin

Viktminskningsgarantin gäller för medlemmar som har gjort följande:

  • Vägt sig i samband med hälsoanalysen och vid hälsouppföljning som sker 3, 6 och 12 månader efter hälsoanalysen.
  • Följt överenskommen kostplan.
  • Deltagit på minst 6 individuella samtal under ett år.
  • Följt hälsocoachens rekommendationer angående kost och träning.

Återbetalning sker av allt medlemmen har betalt för Itrim medlemskap inklusive startavgiften. Det medlemmen har betalt för varor återbetalas inte.

Boka gratis hälsocheck

Vad vill du väga?

Börja med att räkna ut ditt BMI här

  • Dina behov och mål med viktminsknings­resa och träning styr val av medlemskap.

  • Det finns fler än ett sätt att gå ner i vikt men bara ett sätt att behålla den nya vikten och det är nya vanor.

  • Efter en större livsstilsförändring vill många dela med sig av sina erfarenheter. Låt dig inspireras av våra medlemmars egna berättelser.