Måltidsersättningar

Måltidsersättning i kombination med personlig rådgivning är en bevisat framgångsrik och säker metod för att gå ner i vikt på lång sikt.

Flertalet kliniska studier världen över visar att en snabb, initial viktminskning, där du kombinerar måltidsersättning och beteendeförändring, är en nyckel till varaktig viktminskning. Att bryta gamla, dåliga vanor och snabbt se resultat ökar motivationen. Sedan tränar du in nya matvanor och en ny livsstil så att viktminskningen blir bestående.

Måltidsersättningar är i sig ingen hållbar kostplan, utan ett verktyg för viktminskning. I jämförelse med vad våra medlemmar har ätit innan de börjar med våra produkter är våra produkter utan undantag ett betydligt bättre alternativ som skapar förutsättningar för medlemmen att, tillsammans med sin hälsocoach, etablera en kostplan och livsstil som sedan är hållbar ur energi- och näringssynpunkt.

Måltidsersättning är ett av flera alternativ när man behöver gå ner mycket i vikt. Syftet är alltid att efter en period av viktnedgång hitta hållbara mat- och träningsvanor, då vi rekommenderar ren och välbalanserad mat lagad från grunden. Det vi vill uppnå med måltidsersättningar (för de medlemmar som rekommenderas konsumera dem) är att skapa:

  • En enkelhet och tydlighet som innebär att det blir lättare att bryta gamla, ohälsosamma matvanor. Det skapas också ett mentalt utrymme att hitta och arbeta in nya vanor när man inte utsätter sig för mat hela dagarna.  

  • Hjälp att träna in regelbundenhet i måltiderna (4 ggr/dag, utan småätande däremellan)

  • Rätt portionsstorlekar (energiintag totalt sett)

  • Snabba och positiva viktresultat, som hjälper till att hålla motivationen uppe så att man orkar hela vägen i mål. Parallellt med att man använder måltidsersättning har man stöd av sin hälsocoach och sin grupp, då man får ökad kunskap och förbättrade färdigheter kring hälsosamma matvanor, samt stöd och uppmuntran av andra i samma situation. 

Det går även utmärkt att gå ner i vikt utan måltidsersättning, det gör en hel del av våra medlemmar. Man behöver bara vara beredd på att det tar lite längre tid.

 

VLCD och LCD

Måltidsersättningar delas in i två grupper: VLCD (Very Low Calorie Diet) och LCD (Low Calorie Diet) är livsmedel avsedda att användas i en energibegränsad kost för viktminskning. VLCD-klassade produkter ger en balanserad, fullvärdig kost med endast 450–800 kcal per dag. LCD måltidsersättningar ger dig alla näringsämnen, inklusive de vitaminer och mineraler du behöver, med endast 200–400 kcal per måltid.

Innehållet i VLCD och LCD-produkter i Sverige styrs till största delen av de krav som Livsmedelsverket ställer på produkterna för att säkerställa att de innehåller alla de näringsämnen som du behöver, men samtidigt en begränsad mängd energi. Måltidsersättning är ofta ur näringssynpunkt ett bättre val än de flesta snabbmatsalternativ

Måltidsersättningar är ett enkelt sätt att snabbt och lätt få i dig en bra måltid/mellanmål med balanserat och genomtänkt näringsinnehåll. Det enda du behöver komplettera med är att dricka vatten.

Itrims sortiment av måltidsersättningar

Itrim har ett egenutvecklat sortiment av måltidsersättningar som är speciellt anpassat till Itrims viktminskningsprogram, vars grundpelare är att äta fyra regelbundna måltider per dag. Tre huvudmål och ett mellanmål.

Inom Itrim är måltidsersättningar ett av flera verktyg för viktminskning och viktstabilitet. Måltidsersättningar passar dock inte för alla och på den inledande hälsoanalysen bestämmer du tillsammans med din hälsocoach vilken metod som passar just dig bäst.

Itrims sortiment består av måltidsersättningar klassade som VLCD och LCD. De är strikt reglerade av Livsmedelsverket med noga avpassat innehåll av proteiner, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler.

Vad vill du väga?

Starta med att räkna ut ditt BMI här