Ensam är inte stark

Att gå ner i vikt är oftast inte så svårt, utmaningen är att skapa nya vanor som håller över tid. Hos Itrim får du en personlig coach som tar avstamp i ditt nuläge och skapar en plan baserad på dina förutsättningar. Det är det som gör skillnaden.

Under resans gång träffar du din personliga hälsocoach kontinuerligt för att stämma av hur det går, göra anpassningar när så krävs och hitta vägar runt eventuella hinder. Ensam är helt enkelt inte stark. Det vet vi efter att ha coachat mer än 100 000 människor till ett lättare liv.

Annelie nådde sitt viktmål på 12 veckor men behövde jobba med tankar och känslor, något hennes coach Malin hjälpte henne med. Inspireras av ett samtal mellan Annelie och Malin och boka ett gratis möte med en av våra hälsocoacher idag.

Boka en gratis timme för din hälsa