Vetenskapliga artiklar

Itrims metod bygger på en vetenskaplig grund. Vår metod och våra kostersättningar har varit med i flertalet vetenskapliga studier, här har vi samlat de vetenskapliga artiklar som har publicerats. 

Vetenskapliga artiklar

Pågående studier 

  • Att använda kostersättning i början av viktminskningen är ett effektivt sätt att skära ner på energiintaget och bryta gamla vanor

  • För att säkerställa kvaliteten på Itrims tjänster finns därför ett expertråd bestående av oberoende medicinska forskare.

  • Dina behov och mål med viktminsknings­resa och träning styr val av medlemskap.