Tränings-schema 5 km

Vecka 1

Pass 1 Jogga 1 min och gå 2 min - upprepa 6 gånger
Pass 2 Jogga 2 min och gå 4 min - upprepa totalt 4 gånger

 

 

Vecka 2

Pass 1 Jogga 2 min och gå 4 min - upprepa 3 gånger
Pass 2 Jogga 5 min och gå 2 min - upprepa totalt 3 gånger

 

 

Vecka 3

Pass 1 Jogga 1 min och gå 1 min - upprepa 10 gånger
Pass 2 Jogga 6 min och gå 4 min - upprepa totalt 4 gånger

 

 

Vecka 4

Pass 1 Jogga 10 min och gå 5 min, jogga sen 5 min och gå 5 min, jogga sen 10 min och gå 5 min
Pass 2 Jogga 12 min och gå 4 min - upprepa 2 ggr

 

 

Vecka 5

Pass 1 Jogga 15 min och gå 5 min, jogga sen 15 min och gå 5 min
Pass 2 Jogga 12 min och gå 4 min - upprepa 3 ggr

 

 

Vecka 6

Pass 1 Jogga 18 min och gå 5 min, jogga sen 15 min och gå 5 min
Pass 2 Jogga 12 min och gå 4 min - upprepa 2 ggr

 

 

Vecka 7

Pass 1 Jogga 20 min och gå 5 min, jogga sen 15 min och gå 5 min
Pass 2 Jogga 25 min och gå 5 min - jogga sen 10 min och gå 5 min

 

 

Vecka 8

Pass 1 Jogga 15 min i lugnt tempo och gå 2 min - upprepa 1 gång
Pass 2 5 km!

Vad vill du väga?

Starta med att räkna ut ditt BMI här