Föreläsningar för dig som önskar viktnedgång

Som medlem på Itrim är du välkommen på  inspirerande och tankeväckande föreläsningar på matnyttiga teman. Vid träffarna, som leds av din hälsocoach, lär du dig mer om mat, träning och motivation och får stöd och inspiration från andra i samma situation.

 För att få till en viktnedgång och livsstilsförändring som håller i längden krävs såväl teoretisk kunskap som praktiska färdigheter och bibehållen motivation. Kanske har du full koll på vad du ska äta, men har svårt att få till det i en stressig vardag. Då kan en inspirerande föreläsning ge dig användbara tips och strategier som fungerar. Kanske är att hålla motivationen uppe för att inte trilla tillbaka i gamla hjulspår som är din utmaning. Då kan det vara värdefullt att få byta erfarenheter med någon som är i samma situation.  

Vår rekommendation är att du deltar på våra föreläsningar, som leds av våra hälsocoacher. Dyker det upp ett ämne under en föreläsning där du känner att du skulle behöva stanna upp och fokusera, bokar du helt enkelt upp ett par individuella samtal med din coach

 

Teman på våra föreläsningar

Våra föreläsningar ger dig både fakta du behöver, möjlighet till reflektion och diskussion och inspiration. till ett hälsosamt liv. Vi fokuserar på hälsosamma matvanor, träning som fungerar för dig och teman som livspusslet, viktnedgång, självkänsla och emotionellt ätande. Du väljer vilka teman som är viktigast för dig.

 

Vad vill du väga?

Starta med att räkna ut ditt BMI här