Fysiskt aktivitet kan motverka svår Covid-19

I en amerikansk studie publicerad i British Journal of Sports Medicine har forskare analyserat utfallet för 48 440 vuxna personer i södra Kalifornien, som drabbades av covid-19. Personerna i studien hade tidigare rapporterat sin fysiska aktivitet i upp till två år före insjuknandet. Studien visade att risken för sjukhusvård var mer än dubbelt så stor för dem som var fysiskt inaktiva, jämfört med dem som ägnade sig åt 150 minuter fysisk aktivitet per vecka, eller mer. Studien visade också att de fysiskt inaktiva löpte 73 procent större risk för intensivvård och risken att dö av sjukdomen var hela 2,5 gång högre. 

Detta placerar fysisk inaktivitet på en tredjeplats efter ålder och organtransplantation gällande risken att drabbas av svår Covid-19.  

Elin Ekblom Bak docent i idrottsvetenskap bekräftar att GIH håller på med en liknande studie och att denna visar motsvarande resultat. Troligtvis skyddar motion mot svår Covid-19 på två olika sätt menar hon. Dels genom att förebygga sjukdomar som högt blodtryck och diabetes. Dels genom att motion förbättrar immunförsvaret. Det kanske inte minskar risken för att bli smittad men gör att vi blir med motståndskraftiga.

Det finns alltså all anledning att hålla sig i form och att få ihop 150 minuter fysisk aktivitet kanske inte behöver vara så svårt som det låter. Faktum är att du kommer långt med vardagsmotion - välj trappan istället för hissen, gå av en station tidigare när du ska till jobbet eller välj cykeln när du ska till affären.

Källa: https://gih.se/Nyheter/2021/Elin-Ekblom-Bak-om-att-fysisk-aktivitet-minskar-risk-for-sjukhusvard/

  • Fysisk aktivitet och rörelse är något vi alltid behöver. Regelbunden träning vid viktnedgång ger snabbare och mer hållbara resultat.

  • Många faktorer styr vad vi väger, äter och tränar. Att hitta drivkraften till att gå ner i vikt är ett viktigt första steg.

  • Dina behov och mål med viktminskning och träning styr val av medlemskap.